OHRID 18/20.11. 2019 godine.


 

O H R I D   18/20.11. 2019  godine. 

PROGRAM  PUTOVANJA

 1.DAN:KRUŠEVAC-OHRID :Polazak iz Brusa oko 23:00 h.Putovanje prema Ohridu sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. 

2.DAN:OHRID :Dolazak na Ohrid u jutarnjim satima i polazak u razgledanje grada (fakultativno):crkva Svete Sofije, crkva Svetog Klimenta,rimski amfiteatar,Samuilova tvrđava (panoramski),manastir Sveti Jovan Kaneo,Gornji i Donji grad Po završetku razgledanja slobodno vreme za individualne aktivnosti.Polazak u smeštaj.Kraći odmor i fakultativni odlazak na svečanu večeru sa muzikom.Noćenje. 

3.DAN:OHRID: Slobodno vreme ili polazak na fakultativno krstarenje brodom u pratnji lokalnog vodiča (oko 1:30 minuta u jednom pravcu )sa posetom manastira Sv.Nauma (ili autobusom u zavisnosti od prijavljenih putnik).. Obilazak i razgledanje manasrira .Po završetku razgledanja manastira kraće slobodno vreme do povratka na Ohrid .Fakultativni odlazak do Struge ili slobodno popodne.Polazak za Srbiju u večernjim satima. 

              

                                  K R A J   P R O G R A M A

 

                                

 

        

 

         CENA ARANŽMANA:   45  E  po osobi   

           

U cenu je uključeno:

-prevoz autobusima turističke klase sa pratećom opremom,

-jedno noćenje u vilama u širem centru grada sa izabranom uslugom,smeštaj u ½ ,1/3 I 1/4 sobama sa kupatilom

-troškove organizacije putovanja,

-agencijska pratnja.

 

U cenu nije uključeno:

-međunarodno zdravstveno osiguranje-1 € dnevno

-ulaznice za obilazak Samuilove tvrđave,- 1 €

-krstarenje brodom (oko 3 h) i obilazak manastira Sv.Naum,-17 €

-odlazak do manastira Sv.Naum (BUSOM) 10 €

-moguć organizovani ručak kod izvorišta (u zavisnosti od izbora menija ) od 13-20 €

-poseta manastira Kaljište - 5 €

-individualni troškovi koji nisu predviđeni programom.

-organizovana večera u restoranu sa muzikom -13 €

-doplata za doručak - 3 €

-doplata za grejanje  6 € po smeštajnoj jedinici

 

Uslovi plaćanja:

 

-30% prilikom rezervacije,ostatak 5 dana do polaska

-30% prilikom rezervacije a ostatak na 6 meseci putem čekova građana.

 

PLAĆANJE SE OBRAČUNAVA PO SREDNJEM KURSU NARODNE  BANKE NA DAN UPLATE 

Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana je 40. 

U slučaju nedovoljno prijavljenog  broja putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najmanje  5 dana pre polaska.

 

MOLIMO SVE PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLASKA 2 DANA PRE POČETKA ARANŽMANA

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA ANDIAMO TRAVEL

Organizator putovanja T.A. ANDIAMO TRAVEL   licenca OTP 59/2018

PROGRAM PR 3. OD 02.10.2019 G.

 

TELEFON ZA INFORMACIJE I REZERVACIJE

                                                                065 / 41 999 21

                                                              069 / 41 999 21

                                                TEL/FAX: 037 / 444 - 544

             ZA REZERVACIJE IZ BRUSA - JULIJA :064 / 10-333-53